Cinque Terre

İş Akışı Yönetimi Nedir; Türleri, Aşamaları ve Faydaları Nelerdir?

Yayınlanma Tarihi :14.02.2018 16:18


Şirketinizin faaliyetlerinin sorunsuzca işleyebilmesi için bazı yöntemlerin kullanılması büyük önem taşıyor. Günümüzde sıklıkla duyduğumuz “İş Akışı Yönetimi” de bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu rehber yazımızda İş Akışı Yönetimini açıklayıp sahip olduğu aşamaları ve sağladığı faydaları anlatıyoruz.


İŞ AKIŞI NEDİR?

İş akışı, şirket tarafından tanımlanmış kurallar çerçevesinde belirli bir hedefe ulaşmak için bilgi ve işlerin katılımcılar arasında dolaşımını sağlayan iş otomasyonu ile ilgilidir.


İŞ AKIŞI YÖNETİMİ NEDİR?

İngilizce’de “Workflow Management” şeklinde ifade edilen metodoloji, iş akışını etkileyen tüm faktörlerin etkin biçimde yönetilmesi anlamına geliyor.


İş Akışı Yönetimi, aynı veya farklı disiplinlerdeki kullanıcıların bilgi göndermesini, iş isteğinde bulunmasını, istek sonuçlarını takip etmelerini ve yönetmelerini sağlamaktadır.


İş Akışı Yönetimi sayesinde şirketler, sahip oldukları tüm iş verilerini ve kaynaklarını dijital ortamda takip ederek daha verimli çıktılar alabilmektedirler.


Sonuç olarak, iş akışının amacı, bir sonuç elde etmektir; İş Akışı Yönetimi’nin amacı ise, belirlenen hedeflere göre daha iyi sonuçlar elde etmektir.


İŞ AKIŞI YÖNETİMİ’NİN FAYDALARI NELERDİR?

Tüm faaliyetlerin belirli bir standarda kavuşmasını sağlar

Denetim ve kontrolü daha iyi hale getirir

Dijital ortamda yürütülen işlerde iş kayıpları önlenir, yönetim kolaylaşır.

İş süreçlerindeki hataların erken fark edilmesini sağlar. Böylece ürün ve hizmet kalitesi artar.

Zamandan tasarruf etmeyi mümkün kılar

Süreç izleme işlemi otomatik hale getirilmiş olur

Verimliliğin artmasına yardımcı olur

Çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirir

Tüm işlerin nasıl yürütüldüğünü görünür hale getirir

Tanımlı kurallara bağlı olarak işler katılımcılara otomatik atanır

İşlerin nerede tıkandığı kimde beklediği tespit edilerek, işin hızlı yürütülmesi ve sonuçlandırılması sağlanır.

Kağıt maliyeti azalır. Böylece çevreye olumlu katkısı vardır.

Şirketler bu faydalar sayesinde maliyetlerini azaltabilir, çalışan ve müşteri memnuniyetini artırabilirler.


İŞ AKIŞ YÖNETİMİ HANGİ AŞAMALARDAN OLUŞUR?

Doğru bir iş akışı yönetimi için, tüm faaliyetlerin en yüksek performansla ortaya konmasını sağlayacak biçimde gerekli kontrol ve denetlemelerin sağlanması gerekiyor. Bunun için de İş Akışı Yönetimi aşamalarının planlı biçimde hayata geçirilmesi gerekiyor.


İlk aşamada doğru bir iş akışı modellemesi yapılması gerekiyor. Şirketin faaliyetlerine uygun biçimde yapılacak iş akış modellemesiyle birlikte tüm analizler ve veri kayıtları düzenli biçimde sisteme işleniyor. Bunların sisteme işlenmesiyle yönetiminin nasıl yapılacağının da belirlenmesi ve kontrolünün sağlanması İş Akış Yönetiminin başarısında pay sahibi oluyor.


İŞ AKIŞ YÖNETİMİ VE LOGO YAZILIM

İşletmenizin toplam verimliliği içinde önemli bir pay sahibi olan kişilerin çalışma verimliliği, İş Akışı Yönetimi yazılımıyla daha değerli hale getirilebilir. Bu makul yatırım, kısa ve uzun vadede somut faydalara dönüşecektir.


Bu bağlamda, Türkiye uygulama yazılımları pazarı lideri Logo Yazılım, iş süreçlerini iyileştirmek ve kurum genelinde yönetimi belirli standartlar doğrultusunda gerçekleştirmek isteyen şirketler için kolay kullanımlı İş Akış Yönetimi çözümü olan Logo Flow’u sunmaktadır.


Logo Flow, işlerinizin hızlı, düzenli, kolay ve verimli yönetilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen bir İş Akış Yönetimi çözümüdür. Logo Flow ile işlerinizi sistematik hale getirerek, girdilerin faydalı çıktılara dönüşmesini sağlayacak iş akışlarının tasarlanmasını, işletilmesini, yönetilmesini ve izlenmesini sağlayabilirsiniz.


İş Akış Yönetimi Çözümü Logo Flow ile atanmış işleri görüntüleyerek, mevcut işler arasında arama yapabilir ve otomatik olarak görev başlatabilirsiniz. İş Akış Yönetimi için ihtiyaç duyulan bağımsız organizasyon grubu ve hiyerarşi tanımlamaları, yetki devirleri ve vekalet atamaları yaparak insan kaynağınızı doğru yönetebilir, KPI verimliliğini artırabilirsiniz.


Logo Flow web arayüzü ile kullanıcıların yetkilendirmelerine bağlı olarak, iş akışı başlatmalarına veya devam ettirmelerine izin verilir ve e-posta desteği ile, kullanıcılar kendilerine atanmış işlerden anlık olarak haberdar olabilir. Ayrıca, yetki ataması yapılmış kullanıcılar, işlerinizin tamamlanma, devam etme veya zaman aşımına uğrama durumlarını takip edebilir. Böylece iş süreçlerinizde zaman ve insan kaynağınızın doğru ve verimli yönetilmesini sağlayabilirsiniz.


Hızlı ve Kolay Kullanım ile Zamanınızı Yönetin!


LOGO FLOW İŞLETMENİZİN HANGİ İHTİYAÇLARINA ÇÖZÜM SAĞLIYOR?

Logo Flow ile iş akışlarınızı tasarlayarak işinizi dijital ortamda yönetin.

Kullanıcı dostu arayüzü ile İş Akış Portalı’nda işlerinizi kolayca takip edin, veriminizi artırın.

Logo Flow ile süreci e-posta üzerinden onaylayarak zaman kazanın.

Yetkilendirmelere göre iş akışları tasarlayarak, insan kaynağı ve zamanın doğru yönetilmesini sağlayın.

Logo Flow ile işlerinizin detaylı raporlamalarını takip edin, işleriniz aksamasın!

Logo Flow’un kapsamlı entegrasyon yapısı ve Logo ERP yazılımlarıyla işlerinizi aksamadan yönetin ve işletmenizi geleceğe taşıyın!