Cinque Terre

İhracat Nedir? İhracatçı Kimdir? İhracatta Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

Yayınlanma Tarihi :15.03.2018 12:20


Ülke ekonomisi için de son derece önemli bir sektör olan ihracatta başarılı olmak için ilk önce potansiyel riskleri azaltmak ve dolayısıyla pazar araştırmasına önem vermek gerekir. Detaylar hemen aşağıda.


İHRACAT NEDİR?

Bir ülkenin içerisinde üretilen mal veya hizmetlerin döviz cinsinden satışını temsil eden ihracat, bu şekilde ülkeye para akışı sağlayan bir sektördür. Ülke ekonomisi açısından oldukça önemli olan bu alanda çalışmak dış pazarlara ulaşım ve karlılık açısından oldukça verimlidir. Fakat aynı zamanda fazlasıyla planlı olmayı ve iyi bir fizibilite çalışmasını gerektirir. İhracat sektörü; güç, zaman ve para ihtiyacını da sürekli olarak barındırmaktadır.


İHRACATTA BAŞARIYA GİDEN YOL

İhracat operasyonları, ticari girişimlerde de olduğu gibi birçok alanlardaki riskleri taşımaktadır. Ancak bütün süreçleri doğru bir planlama ile yönettiğinizde, doğabilecek riskleri önceden görebilir ve tüm bu risklerin üstesinden gelebilirsiniz. Böyle bir planlama ve yönetimle ihracatta başarılı olmanız kaçınılmazdır.


İHRACATÇI KİMDİR?

Şimdi de “Kimler ihracatçı olabilir?” sorusunun yanıtında sıra… İhraç edeceği mala göre, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne üye olan ve vergi numarasına, gerçek veya tüzel kişilk statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ihracat yapabilirler.


İHRACATTA PAZAR ARAŞTIRMASI

İhracatta yapacağınız pazar araştırması, ürününüzü nasıl satacağınız ve pazarlayacağınız konusunda oldukça büyük önem taşır. Bu öneme dayanarak, ihraç edilecek ürün ve hizmetlerin dış ülke pazarlarına satışı sırasında karşılaşılma ihtimali olan riskleri azaltmak adına yapacağınız araştırma çalışmalarında aşağıdaki konulara dikkat etmenizi öneririz:


Ülkenin yabancı ürün ithalatına karşı politikası ve var olan tarife ve tarife dışı engeller ile ilgili bilgi edinilmesi

Hedeflenen pazar ile iç pazarın karşılaştırılması, benzerliklerin ve farklılıkların tespit edilmesi

Pazarına girilecek ülkenin ekonomik ve siyasi yapısına bakılması

Hedef pazardaki nüfus özelliklerinin belirlenmesi

Değişen talep yapısı ile ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yapılması

Doğru pazarlama teknikleri ile çalışılması

Pazarda yer alan rakip ürün ve firmaların iyi tanınması

Doğru fiyatlandırma için çalışma yapılması

Doğru bir pazar araştırması ile risklere hazırlıklı olarak ve planlı çalışmalarla sürekliliği sağlayarak ihracat sektöründe başarılı bir pozisyona gelebileceğinizi ve üstelik ülke ekonomisinin gelişimine de katkıda bulunmuş olacağınızı unutmayın!