Cinque Terre

Tedarik Zinciri Nedir, Tedarik Zinciri Yönetiminin Temel Evreleri ve Faydaları Nelerdir?

Yayınlanma Tarihi :22.02.2018 11:21


Önem derecesi şirketten şirkete değişse de biliriz ki Tedarik Zinciri Yönetimi, bir işletmenin can alıcı noktalarından biridir. Tedarik Zinciri’ne hakim olmak için öncelikle temel evrelerini iyi kavramak gerekiyor.


TEDARİK ZİNCİRİ NEDİR?

Öncelikle, Tedarik Zinciri nedir sorusuna hızlı bir cevap verelim: Tedarik Zinciri kavramı; ürününüzün tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve nihai olarak da tüketiciler arasındaki hareketini sağlayan ilişkiler ve bağlantılar bütünüdür.

İşletmelerin tüm çalışma süreçlerini yakından ilgilendiren “Tedarik Zinciri”; tüm ürün ve hizmetlerin tedarikçiden başlayıp en son aşamada müşteriye gidene kadarki süreci; bu yolda yer alan tüm faaliyetleri, insan kaynağını, teknolojiyi, firma yapılarını ve kaynakları kapsayan kavramın adı olarak açıklanabilir.

Tedarik Zinciri süreci içinde sürdürülen tüm faaliyetlerde yer alan her türlü kaynak ve bileşenler ürüne dönüştürülür ve son aşamada müşteriye ulaştırılır.

Tedarik Zinciri’ni oluşturan ilişkiler ve bağlantılar bütünü içinde tedarikçilerden üreticilere, dağıtımcılara, toptancılara, perakendecilere ve son olarak tüketicilere yönelen bir hareket söz konusu olur.

Bu zincirin her bir halkası birbirini düzenli biçimde izler. Benzer biçimde iş süreçleri açısından da Tedarik Zinciri’nin belli aşamaları olduğunu söyleyebiliriz. Üretim, stok yönetimi, malzeme temini, dağıtım, satış, tedarik, müşteri ilişkileri yönetimi gibi değerli süreçler, Tedarik Zinciri’nin işleyişini sağlar.


İşi üretmek olan her türlü şirket için döngü, mal alımıyla başlar ve tüm tedarik sürecinin iyi biçimde planlanması, iyi bir tedarik zinciri yönetimiyle sağlanır. Tedarik sürecini doğru yönetemeyen işletmeler, ellerinde siparişleri olduğu halde girdinin eksik olması sebebiyle sipariş yetiştirememe gibi zor bir süreçle karşılaşırlar.


TEDARİK ZİNCİRİ’NİN TEMEL EVRELERİ

Tedarik Zinciri’nin yönetiminde, zinciri oluşturan tüm fonksiyonlar bütünleşmiş olmalıdır. Ürünlerin, tedarikçiden son kullanıcıya ulaşmasında bir dizi fonksiyon belirli görevleri, altı temel hedef doğrultusunda yerine getirir:


Talep ve sipariş yönetimi: Müşterilerden gelen siparişlerin hızlı ve sorunsuz biçimde karşılanması için işletme faaliyetlerinin organize edilmesidir.


Satın alma: Üretim için gerekli tüm ürün ve malzemelerin en iyi kalitede, hızlı ve sağlıklı biçimde temin edilmesidir.


Planlama: İşletme faaliyetleri içinde tüm üretim sürecinin maliyet hesaplarıyla birlikte doğru biçimde planlanmasının yapılmasıdır.


Üretim: Tedarik Zinciri’nin işletme tarafındaki en önemli sürecidir. Daha önce alınmış malzemenin doğru araçlarla gereken performans ve süre içinde, düşük fireyle mamüle dönüştürülmesidir. Ekonomi literatüründe ise üretim, mal ve hizmetlerin miktar veya faydalarını artırmaya yönelik her şey olarak açıklanır.


Stok (Envanter) yönetimi: Hazırlanan üretim planlarına uygun biçimde, gerekli tüm malzemelerinin stok seviyelerinin belirlenmesi ve verimli biçimde yönetinin sağlanmasıdır.


Depo yönetimi: İşletmeler için envanter yönetimiyle birlikte kurgulanan; stokların ne şekilde ve miktarda depolandığının yönetilmesi; üretimi tamamlanmış ürünlerin depolanması ve sevkiyata hazır halde tutulması gibi süreçlerin planlanması ve maliyetinin çıkartılmasıdır.


Sevkiyat (Taşıma): Üretimi tamamlanmış ürünlerin satışa hazır biçimde depodan alınarak müşteriye ulaştırılması sürecinin yönetimidir.


TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İÇİN CEVAPLAMANIZ GEREKEN SORULAR

1- İşletme faaliyetlerinizi yerine getirmek için temin etmeniz gereken ürün ve hizmetler neler?

2- Bu ürün ürünleri ve hizmetlerin kalitesi ve fiyat skalası hangi seviyede olmalı?

3- Hedeflediğiniz ürün ve hizmetleri temin edebileceğiniz tedarikçi firmalar hangileri?

4- Ürün ve hizmet alacağınız tedarikçilerin pazar durumu, bilinirlikleri ve rekabet konumlaması nasıl?

5- İç piyasaya alternatif dış piyasa seçenekleri var mı?

6- Vadeli alımlar için maliyet farkı ve peşin alımlarda avantajlar var mı?

7- Ürün ve hizmet alacağınız pazarlarda fiyat değişimleri ne seviyede ve nelerden etkileniyor?

8- Tedarikçilerle en doğru iletişim yöntemi hangisidir?


TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ’NİN FAYDALARI

Tedarik Zinciri Yönetimi’nin doğru araçlarla ve sağlıklı biçimde yapılması işletmenize her süreçte sayısız katkı sağlayacaktır. İşinizi büyütmek ve kârlılığınızı artırmak için, Tedarik Zinciri Yönetimi’nin söze sunacağı faydaları şöyle özetleyebiliriz:


Daha yüksek müşteri memnuniyet kazandırır

Siparişlerin en iyi seviyede karşılanmasını sağlar

Lojistik kalemlerinde maliyetler düşer

Verimliliği ve kapasiteyi artırır

Talep tahminlerini daha iyi tutturmayı sağlar

Teslimat performansı daha iyi hale gelir

Tedarik çevrim süresi kısalır

Üretim devamlılığı sağlar

Pazardaki ani değişimlere direnç kazandırır

Toplam maliyetlerde tasarruf elde ettirir


BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN KULLANIN

Tedarik Zinciri Yönetimi alanında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin en iyi seviyede kullanılması sayesinde çok önemli yol kat edilmiş durumda. Müşterilerinizi ve Tedarik Zinciri’nizin her bir halkasını memnun etmek adına Logo Yazılım’ın sunduğu Tedarik Zinciri Yönetimi çözümleri, her ihtiyacınızı giderecek kapasiteye sahip durumda.

Ürün ve hizmetlerinizi geliştirmek ve sunmak için gerekli tüm planlama ve kontrol süreçlerinde, gelişmiş teknolojinin sağladığı ileri seviyede yazılımlar ve pek çok teknik araç işlerinizi kolaylaştıracaktır.


LOGO’NUN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİNE GÖZ ATIN

Logo, sunduğu Tedarik Zinciri Yönetimi Çözümleri ile farklı ölçekten işletmelerin malzeme, bilgi ve para akışını entegre yöneterek, müşterilerine, doğru ürünü, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru fiyata sunmalarını sağlar. Tedarik Zinciri’nin kritik öğelerinden satış ve depo yönetimindeki süreçleri entegre ederek, hizmet kalitelerini ve müşterilerinin memnuniyetini artırmalarına yardımcı olur. Logo ERP çözümleriyle entegre çalışan Satış Otomasyonu ve Depo Otomasyonu çözümleri, üretim sürecinden satışa kadar müşteriye ulaşan değer zincirinin bütünleşik bir şekilde yönetiminde kilit rol oynar. Logo’nun geniş çözüm kümesi ile elde edilen bütünleşik yönetim sistemi, işletmelerin maliyetlerini azaltırken verimliliklerini artırmalarını sağlar.


Depo Otomasyon Çözümleri Logo Ocean ve Logo Neon, Tedarik Zincirindeki tüm mal hareketlerinin optimize edilmesini ve depolardaki süreçlerin tamamının en iyi şekilde yönetilmesini sağlar. Satış Otomasyonu çözümü Logo Mobile Sales ise müşteri talepleri ve satış operasyonlarını en iyi şekilde yönetebilmek için mobil ve internet teknolojileriyle entegre bir çözüm kümesi sunar.